Den tomme tallinja

1.-2. trinnDen tomme tallinja
Lærer: Eva Jäger
Bøleråsen skole, Ski
Lengde: 6.11 min
Last ned: film / infoark

 

 

 

Den tomme tallinja viser en spennende og utradisjonell måte å tenke regning på. Intensjonen er å sette barna sine egne strategier og hovedregning i fokus. Metoden tar utgangspunkt i barna sine erfaringer med å telle. Strategien er å holde på det ene tallet og dele opp det andre. For eksempel med 37 + 28:
matte-1-4-den-tomme-tallinja-1

Det grunnleggende barnet da må kunne er:

  • å telle med ti om gangen fra hvilket som helst tall
  • tiervenner: hvor mye mangler på 7 for å komme til neste tier (3)
  • åttervenner: hvor mye har jeg igjen av 8 når jeg har tatt bort 3

Metoden er fleksibel i bruk. Barna kan i starten hoppa med einarhopp fra 57 til 60 og fra 60 til 65. Dei kan etterkvart hoppa med tjue, eller meir viss det passar seg, i staden for ti. Nokre born vil lika betre å hoppa til første heile tiar for deretter å hoppa vidare:
matte-1-4-den-tomme-tallinja-2

En tredje måte å løse denne oppgaven på, er å «hoppe for langt» og så hoppe tilbake. Denne strategien er aktuell når tallet som skal legges til eller trekkes fra ligger nær en hel tier:
matte-1-4-den-tomme-tallinja-3

Elevene lærer også å sette ord på egne tanker og handlinger. Ved å se at andre løser stykket på en lurere måte enn de selv, lærer de i tillegg strategier av hverandre. Slik ble den tomme tallinja også et hjelpemiddel for læreren til å få vite mer om hvordan elevene tenker når de regner addisjon og subtraksjon.

Spørsmål til diskusjon
På hvilken måte skiller denne modellen seg fra tradisjonelt arbeid med tallinja?
Hvordan bør en slik ny modell for addisjon og subtraksjon introduseres for elevene?

Kontaktinfo
Bøleråsen skole, Bølerkollen 2, 1405 Langhus, Tlf: 64 91 82 00


skoleipraksis.no utvikles av Snöball Film med WordPress.

Kontakt oss: info@snoball.no

Creative Commons-lisens