Foreldreskole

Lengde: 9 min 30 sek
Høyreklikk og last ned film / infoark
Storhamar skole på Hamar har lang tradisjon med å invitere foreldrene til samlinger over fire kvelder den høsten barnet begynner i første klasse. Rektor og FAU-leder er i fellesskap ansvarlige for opplegget.

Samlingene har to hovedmålsetninger:
- at foreldrene blir kjent med hverandre
- at skolen og foreldrene avklarer forventningene de har til hverandre

Filmen viser konkret utdrag av foredrag og aktiviteter som gjøres på foreldreskolen. For eksempel møtes foreldrene først i gymsalen til bli-kjent-øvelser og arbeider senere i grupper med ulike oppdrag. Gruppene diskuterer problemstillinger som:
- hva kjennetegner en god skole?
- hva kjennetegner en god lærer?
- hva kjennetegner en god forelder?

Foreldrene får tips av lærere til hvordan de kan hjelpe barn med lekser i de ulike fagene. De blir også introdusert til sentrale læringsmetoder som barna kommer til å bruke det første skoleåret.

Foreldrene blir også introdusert for forskning som dokumenterer hvor viktige foreldre er for barns læring. Rektors ønsker at foreldreskolen skal bidra til å utvikle en kultur for medvirkning og engasjement blant foreldrene. Foreldre og lærere utgjør sammen en større ressurs for barna enn de gjør hver for seg.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan vi på vår skole arrangere foreldreskole for førsteklasseforeldre?

Hva slags innhold og aktiviteter kan vi tenke oss å ha med for at foreldrene skal bli bedre kjent med hverandre og med skolen?

Hvordan kan vi på vår skole utvikle en kultur for foreldremedvirkning og engasjement?

Hvordan kan foreldrene på best mulig måte støtte sine barns læring?

Hvilke trinn kan det være aktuelt å arrangere foreldreskole for?

Les mer
FUGs hjemmesider – Temaside om foreldreskole


skoleipraksis.no utvikles av Snöball Film med WordPress.

Kontakt oss: info@snoball.no

Creative Commons-lisens