Flerkulturell opplæring

Last ned hele tekstheftet som PDF

Ressurspakken i praksis: flerkulturell opplæring skal inspirere lærere og ledere til å gjennomføre endringer i praksis både når det gjelder opplæringstilbudet til minoritetsspråklige og forhold til den pedagogiske virksomheten generelt. Ressurspakken skal være et hjelpemiddel både i internopplæringen og i våre samarbeidspartneres spredning av kompetanse innenfor det flerkulturelle feltet.

Målgrupper for filmene vil være lærere og ledere i barnehager og grunnskoler, i videregående opplæring og voksenopplæring. Filmene  vil også kunne være et verktøy for praksisforankring i lærerutdanningene.

i praksis: flerkulturell opplæring er:

  • kortfilmer samlet på nettstedet www.skoleipraksis.no

Hver film dokumenterer konkret arbeid innenfor tiltak i strategiplanen. Når det gjelder Tiltak 4: Utvikling av modeller for opplæring av minoritetsspråklige barn/elever/deltakere, så er det dokumentert gjennom flere filmer da dette tiltaket har flere fokus;

  • familielæring
  • fokus på språkopplæring i barnehage og skole
  • fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer

Prosjektene er filmet i barnehager, skoler og voksenopplæringssentra i Arendal, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Larvik, Levanger, Lørenskog, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tysvær. Samlet gir ressurspakken ideer til hvordan man kan arbeide med noen av de utfordringene man møter innenfor flerkulturell opplæring.

Vi har valgt å fokusere på prosjekter som både viser endringer i praksis i det direkte arbeidet med barn, unge og voksne, men også prosjekter som krever organisatoriske grep fra virksomhetsledere og eiere.

Stikkordene er:

  • systematisk arbeid med tospråklig opplæring i barnehage og skole
  • språklig og kulturelt mangfold i opplæringen
  • samarbeid mellom ulike nivåer i opplæringssystemet
  • arbeid med nyankomne elever og elever med svak skolebakgrunn
  • involvering av foreldre

Det er således en bredde i ressurspakken både når det gjelder emner og arbeidsmåter.

Ressurspakken inneholder for eksempel en film om hvordan kombinere arbeidet med identitetsbekreftelse for de minoritetsspråklige med perspektivutvidelse for alle elevene, arbeid med fag i et flerkulturelt perspektiv, kartlegging av norskferdigheter, satsing på utvikling av leseferdigheter (skolebiblioteket), trekantsamarbeid og ordbank, skole-hjem-samarbeid, lesevenner og arbeid med avis i voksenopplæringen.


skoleipraksis.no utvikles av Snöball Film med WordPress.

Kontakt oss: info@snoball.no

Creative Commons-lisens